GALERIJA 212 
GALLERY 212


PRODAJNA POSTAVKA 
CURRENT SELL EXHIBITION 

IZLOŽBE
EXHIBITIONS

FOTO GALERIJA 
PHOTO GALLERY

KONTAKT 
CONTACT                        
8. decembar 2009.


Otvaranje izložbe

Everness, Nikole  Žigona


utorak, 8. decembar 2009. u 19h

Galerija 212, Vlajkovićeva 25
Izložbu otvara:
Marta Vukotić Lazar, istoričar umetnosti

Izložba će biti otvorena do 5.januara 2010.

Izložba Everness u Galeriji 212 predstavlja radove  iz najnovijeg ciklusa Nikole Žigona. Slike izražavaju umetnikov stav o pomeranju granica izdržljivosti materije i boje. Emocije  određuju  splet linija, prostorno  kretanje plohe, igru  raznobojnih površina i rafiniranu usklađenost  prostora i međuprostora. Lirsko stanje duše i umetničke dileme su pretočene u sliku – u likovni trag, koji nije ništa drugo do jedna vrsta psihograma.

 “Tvorac ovih platana uspeo je da se otrese svih drangulija izlizane ars-poetike i da sliku dovede do same suštine, do beline i bele patine, kroz koju se kao neki nežni lajt-motiv, poput zvuka violine, provlači rafinirana linija crteža, koji ne prikazuje ništa drugo sem seizmografiju njegove osećajnosti.”

                                                                                            Momo Kapor
                                                                                            
iz kataloga

Nikola Žigon je rođen 1958. godine u Ljubljani, Slovenija.
Diplomirao je 1991.godine na FLU u Beogradu, odsek  slikarstvo, u klasi profesora Mome Antonovića.
Bavio se crtežom, koji smatra najvažnijom likovnom disciplinom, video artom i instalacijom, a po povratku iz Pariza, gde je boravio tokom 2000.godine, posvećuje se slikarstvu.
Izlagao je u Beogradu, Parizu, Minhenu, Portugalu, Tivtu…

Član je ULUS-a.
Ekskluzivni je član Prom Galerije u Minhenu, od 2002. godine.

Živi i radi u Beogradu.


Everness, Nikola Žigon

Opening ceremony:
Tuesday, 8 December 2009 at 7 pm

Gallery 212, Vlajkoviceva 25
Marta Vukotić Lazar, art historian

The exhibition will be opened till 5 January 2010

Everness exhibition at Gallery 212, presents the works from the latest cycle of Nikola Žigon. Paintings express the artist's  standpoint  on the moving threshold of matter and color. The tangle of lines, the spatial motion of the plane, the interplay of variously coloured surfaces and refined coordination of space and interspaces, are determine by emotions. A lyrical condition of the soul and artistic dilemmas are transformed  into a picture - a pictural trace, which is nothing else but a kind of psychogram.

“The creator of these canvases managed to get rid of all the trinkets of the worn-out art poetics and bring the painting to its very essence, to whiteness and white patina, through which, like a gentle leitmotif, like the sound of a violin, there runs a refined drawing line, presenting nothing but the seismography of his sensitivity.”

                                                                                                  Momo Kapor
                                                                                                  from the catalog

Nikola Žigon was born in 1958 in Ljubljana, Slovenia.
He graduated in 1991, Belgrade University, Faculty of Art, painting department, class of Professor Moma Antonović.

He was engaged in drawing, which  consider the most important discipline of art, in video art and in installation, and after returning from Paris, where he stayed during 2000, dedicated to painting.
He has exhibited in Belgrade, Paris, Munich, Portugal, Tivat ...
Žigon is member of ULUS (Association of Fine Artists of Serbia).
He is exclusive member of Prom Gallery from Munich, since 2002.
Nikola Žigon lives and works in Belgrade.

----------------------------------------------------

22.septembar 2009.


Otvaranje izložbe
Borivoje K. Radenković (1871-1952) – Oda Srbiji

Izložbu otvara
Zdravko Vučinić, istoričar umetnosti
utorak, 22. septembar 2009. u 20h

Galerija 212, Vlajkovićeva 25

Izložba će biti otvorena do 14.oktobra 2009.
 

Izložbom Borivoje K. Radenković (1871 – 1952) – Oda Srbiji, Galerija 212  ima  čast, da posle retrospektivnih izložbi održanih u Narodnom muzeju u Beogradu 1997.godine, i u Paviljonu Cvijeta Zuzorić  2005.godine,  beogradskoj publici pruži mogućnost da se bolje upozna sa delom  prvog srpskog studenta slikarstva u Parizu, Borivoja K. Radenkovića(1871 – 1952), koji je nezasluženo ostao na marginama srpske umetnosti XX veka.

Na izložbi će biti predstavljeni pejzaži, mrtve prirode, žanr scene, portreti, iz značajnog umetničkog opusa koji obuhvata period od 1900. do 1945.godine.

“… Borivoje K. Radenković  je slikao sa ubeđenjem čoveka koji voli život. Voleo je jednostavne male stvari. Zato su mu bili jednako važni motivi, kako istorijski događaji, tako i obična glavica kupusa, kaca za mleko, korito na stolici u hladu šume. I naravno cveće. Uvek okrenut svom intimnom svetu Borivoje K. Radenković  nije izlagao, nije slikao za kritiku i publiku, već je umetničke račune polagao sam sebi … “.  

                                                                                                Nađa Ivanji Švab
                                                                                                
iz kataloga

 
Borivoje K. Radenković  je rođen u Jagodini, 6.maja 1871.godine. Završio je Realku u Beogradu 1891.godine, gde je  pokazao svoj umetnički talenat jer je već  kao učenik VI razreda izlagao na Svetskoj izložbi u Parizu 1889.godine. Nakon tri godine provedene na Tehničkom fakultetu u Beogradu, pretpostavlja se usled političkih okolnosti, bio je prinuđen da napusti Srbiju, što će se pokazati kao značajan korak za njegovu umetničku karijeru. 1898.godine se našao u Petrogradu gde je stupio u umetničku radionicu Dmitrieva Kavkaskog. 1901.godine odlazi u Pariz gde upisuje Akademiju Žilijen i postaje prvi srpski student slikarstva u Parizu. Kasnije se prebacuje na parisku Akademiju Kolarosi koju  završava 1905.godine. U Srbiju se vratio 1906, gde je najpre radio kao učitelj veština u gimnazijama u Pirotu, Kragujevcu i Beogradu, da bi 1920.godine izabran za nastavnika crtanja na Tehničkom fakultetu u Beogradu gde je dočekao i penziju. Borivoje K. Radenković je umro 4.januara 1952.u Beogradu.
Za sobom je ostavio značajan likovni opus koji, na žalost, ne možemo sagledati u celosti, jer su 1941.godine Nemci odneli dela iz njegovog ateljea u zgradi Tehničkog fakulteta.
Poznate kompozicije Borivoja K. Radenkovića krase prostorije značajnih kulturnih institucija u Srbiji – Krivovirska crkva u Loznici nalazi se u zbirci Narodnog muzeja u Beogradu, Niška deklaracija je u vlasništvu Istorijskog muzeja, Svečano otvaranje Velike škole u Univerzitetu u Beogradu, portret Joce Vujića iz Sente u vlasništvu je Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu, a Portret mladića u galeriji Matice srpske u Novom Sadu.


Opening  exhibition

Borivoje K. Radenković (1871-1952) – Oda Srbiji /Praise to Serbia/

Opening ceremony:
Zdravko Vučinić, art historian

Tuesday, 22 September 2009 at 8 pm

Gallery 212, Vlajkoviceva 25

The exhibition will be opened till 14 October 2009

With exhibition  Borivoje K. Radenković (1871-1952) – Oda Srbiji /Praise to Serbia/, Gallery 212 has the  honor to, after  the retrospective exhibitions  held at the National Museum in Belgrade in 1997, and in Pavilion Cvijeta Zuzorić in 2005, provide the possibility for Belgrade audience to better acquaint with art work of  the first Serbian student of painting in Paris, Borivoje Radenkovic(1871-1952), who undeservedly remained on the margins of the Serbian 20th century art.

Landscapes, still lifes, genre scenes, portraits, from the significant legacy that include the period from 1900 to 1945, will be presented  at the exhibition.

 „ ... Borivoje K. Radenković was painting with the belief of a man who loves life. He liked the simple little things. Therefore, motives as historical events as well as ordinary cabbage head, vat for milk,washbowl on the seat in the shade of the forest, were the equally  important for him. And of course flowers. Always turned  to his  intimate world, Borivoje K. Radenković did not exhibit, he was not painting for critique and audience, but the artistic accounts gave to himself...“. 

                                                                                                Nađa Ivanji Švab
                                                                                                 from the catalog

 
Borivoje K. Radenković  was born on May 6th 1871 in Jagodina. He graduated at the High School in Belgrade in 1891. In that period  Radenković showed his artistic talent participating at the World Exhibition in Paris 1889 as a student of the 6th class. After three years spent at the Technical Faculty in Belgrade, due to political circumstances, he was forced to leave Serbia, which will be shown as a significant step for his artistic career. In 1898 he was in St. Petersburg where he entered the art workshop of Dmitri Kavkaski. In 1901 he went to Paris where enrolled Julian Academy and became the first Serbian student of painting in Paris. Later he transferred to the Colarossi Academy where he graduated in 1905. In 1906 he returned to Serbia, where at first he worked as a teacher of skills in the High School in Pirot, Kragujevac and Belgrade, and  1920 he was elected as a teacher of drawing at the Technical Faculty in Belgrade, where he stayed until retirement. Borivoje K. Radenković died on January 4th  1952 in Belgrade.
He  has left behind self a significant art work which, unfortunately, can not be viewed in its entirety, because in 1941 the Germans took his works from his studio in the building of the Technical Faculty.

His famous compositions decorate the rooms of important cultural institutions in Serbia - The Church of Krivi Vir in Loznica  is in the collection of the National Museum in Belgrade, The Niš Declaration is  in the possession of the Historical Museum, The Opening Ceremony of the Great School  is  owned by the Belgrade University, Portrait of Joca Vujic from Senta is owned by Serbian Academy of Sciences and Arts, and Portrait of young man is in gallery of Matica Srpska in Novi Sad.

-----------------------------------------------------------

15.maj 2009. 


Noć Muzeja 2009 u Galeriji 212

Beograd, Vlajkovićeva 25

Izložba Japan Izbliza

Autor projekta: Dragan Milenković
Autor izložbe: Viktorija Mitrović
 
Svečano otvaranje: 
Prof. Rastko Ćirić, Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu
petak, 15. maj 2009. u 20h
 
Izložba će biti otvorena do 24. maja 2009,

kao i za Noć Muzeja, subota 16. maj 2009. od 18h do 02h

Ideja ovog projekta je da približi širokom krugu posetilaca jednu daleku i za nas veoma egzotičnu zemlju -  Japan, sa njenom kulturom i tradicijom koja je toliko različita od naše.

Na izložbi će biti predstavljene reprodukcije  japanskih erotskih grafika Šunga, kao i panoi na kojima su predstavljene japanske slikovne telefonske kartice. Takođe će biti izložen i vrlo elegantan, koloritni i efektan kimono za venčanje, kao i različiti predmeti od keramike.

U ambijentu Japana posetioci će moći da uživaju probajuću japansko piće i sushi, uz zvuke japanske muzike.


Museum Night in Gallery 212
Belgrade, Vlajkoviceva 25

Exhibition  Japan Izbliza /Japan from close/

Author of the project: Dragan Milenković
Author of the exhibition: Viktorija Mitrović

Opening ceremony: Prof. Rastko Ćirić, Faculty of Applied Arts in Belgrade
Friday, 15 May 2009 at 8 pm

The exhibition will be opened on the occasion of  the  Museum Night, Saturday, 16  May 2009 from 6 pm to 2 am  and will last till  24  May 2009

The idea of this project is to  present a distant and very exotic country for us - Japan, to a wider audience, with its culture and tradition that is so different from ours.

At the exhibition will be presented reproductions of  Japanese erotic graphics Shunga, as well as panels with  Japanese phone cards. A very elegant and effective kimono for the wedding  will be also exposed as well as various ceramic objects.

In the ambient of Japan, visitors will be able to enjoy a Japanese  drink and  Sushi, with the sound of Japanese music.  

-------------------------------------------------------

28.april 2009.


Izložba slika Peto godišnje doba              
Branislava Makeša

 
Izložbu otvara
Brana Crnčević, književnik
utorak, 28.april 2009. u 20 časova
Galerija 212, Vlajkovićeva 25
 
Izložba će biti otvorena do 14.maja

Ako te život ne plaši uprkos tome što mu se diviš, ne bavi se umetnošću.
 
Pre više od trideset godina opisao sam svog zemljaka i prijatelja slikara Branislava Makeša kao umetnika koji je razumeo da su život i umetnost igra, jer sam tada, baš kao i sada, verovao da je Makeš razumeo smisao i suštinu umetnosti.
 
... Pred  Vama su dvadeset slika podeljene u četiri ciklusa, u četiri godišnja doba; proleće, leto, jesen i zima... Gledam  kako proleće na Makeševim slikama pouzdano korača prema letu, vidim kako se zrelo leto u jarkim bojama uputilo prema jeseni, gledam kako se jesen pretvara u zimsko belilo… I pričinjava mi se, još, da se Makeš sklonio u Bešku, jer veruje da negde, na selu postoji mogućnost da se pojavi peto godišnje doba, i strpljivo čeka da se čudo dogodi i da ga zapiše na platno...
 
Ne znam kako će drugi razumeti ovaj moj laički  omaž Branislavu Makešu, ali verujem da on zna: njegov posao je da nam pokaže kakav je svet postojao pre nego što Bog, đavo ili vreme, pretvore ovu planetu u veliku mrtvu prirodu”.
                                                                                                                                                                                                                             Brana Crnčević

Branislav Makeš je rođen 4.januara 1938.u Šapcu. Diplomirao na Akademiji za primenjene umetnosti  u Beogradu 1962.u klasi profesora Mih. S. Petrova, a 1964.završio postdiplomske studije kod istog profesora. Član ULUS-a od 1962.

 
Exhibition Peto godišnje doba / Fifth season /
Branislav Makeš
 
Opening ceremony:
Brana Crnčević, writer
Tuesday, 28 April 2009 at 8 pm
Gallery 212, Vlajkoviceva 25
 
The exhibition will be opened till 14 May

Branislav Makeš was born on January 4
th 1938 in Šabac. He graduated at the Faculty of Applied Arts in Belgrade in 1962 in the class of professor Mih. S. Petrov. Post-graduated studies completed  with the same professor. He has been the member of  the ULUS (Association of Fine Artists of Serbia) since 1962.

---------------------------------------------------------------------

 
 
           

         
                     Dva oblika nesanice 1
                                 65x50
                                  2008.

 
                       

 
             
      Crkva u Donjem Milanovcu, 1930ih
       ulje na platnu
        48x40

              
          Dvorište iz okoline Donjeg Milanovca, 1920ih
   ulje na kartonu
 48x40